บริษัทฯได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2521
โดยได้ให้บริการกับเรือต่างประเทศมากว่า 28 ปี ซึ่งงานได้เสร็จตรงเวลา และชิ้นงานคุณภาพ
ราคาเป็นกันเอง

 
English Language
Thai Language
 
 
  Ratanachai Slipway Co., Ltd.
60/58 Ta-Rua Mai Rd. Tumbol Rasda, Aumper Muang, Phuket 83000
Tel. 076-210852 and 076-210247
Fax. 076-212443 and 076 - 210246
E-mail: info@ratanachai-slipway.com
Website: www.ratanachai-slipway.com
 
Copyright 1999-2006.
Ratanachai Slipway Co.,Ltd. All rights Reserve.
Design by ExpressData l Search Phuket